Ігор Осадчук

Наукові публікації співробітників Центру політичних досліджень


Навчальні посібники:

 1. Осадчук І. Ю. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 306 с.

 Статті у наукових фахових з політичних наук виданнях України:

 1. Осадчук І. Атипові парламентські системи правління (на прикладі країн Африки, Південної Америки й Океанії). Регіональні студії. 2019. № 17. С. 42–45.
 2. Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління у Грузії (2004–2013). Politicus. 2019. Вип. 2. С. 33–38. DOI:  https://doi.org/10.24195/2414-9616-2019-2-33-38.
 3. Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Білорусі (1996–2018) та Казахстані (1995–2018). Політичне життя. 2019. № 1. С. 24–30.
 4. Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизькій Республіці (1993–2010). Регіональні студії. 2019. № 16. С. 64–69.
 5. Осадчук І. Партійні системи в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Республіці Казахстан (1995–2018) і Російській Федерації (1993–2018). Politicus. 2018. Вип. 5/6. С. 66–73. DOI: 10.24195/2414-9616-2018-5-6-66-73.
 6. Осадчук І. Особливості політичних кланів у контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизстані (1993–2010). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 21. С. 132–138.
 7. Осадчук І. Асамблейно-незалежна система правління у Швейцарській Конфедерації. Регіональні студії. 2018. № 15. С. 32–37.
 8. Осадчук І. Непрямі вибори президента як індикатор типовості чи атиповості президентських систем правління в Аргентині (1853–1994), Болівії (1985–1993) та Чилі (1925–1980). Регіональні студії. 2018. Вип. 14. С. 43–47.
 9. Осадчук І. Прямі вибори прем’єр-міністра як індикатор атипової парламентської системи правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Політичне життя. 2018. № 4. С. 37–43. DOI: 10.31558/2519-2949.2018.4.6.
 10. Осадчук І. Атиповість президентської системи правління в Болівії (1985–1993 рр.). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 20. С. 187–192.
 11. Осадчук І., Литвин В. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління в пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам. Politicus. 2018. Вип. 3. C. 49–57.
 12. Осадчук І. Політичний режим у Туреччині (2014–2017): змагальний, гегемоністський чи закритий авторитаризм? Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 16. C. 180–188.
 13. Осадчук І. Бонапартизм як історичний прототип авторитаризму у Франції (1852–1860). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 14. C. 162–168.
 14. Осадчук І. Бонапартизм як тип політичного режиму у Франції (1799–1814/1815). Гуманітарні візії. Вип. 3. № 2. С. 13–18.
 15. Осадчук І. Політичний режим Північної Кореї (1991–2016): тоталітаризм чи посттоталітаризм? Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 17. С. 216–225.
 16. Осадчук І. «Партії влади» в Росії та країнах Центральної Азії. Politicus. 2016. № 3. С. 80–83.
 17. Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських країнах / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2015. – Вип. 28. – С. 26–31.
 18. Осадчук І. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2014. – Вип. 27. – № 1132. – С. 59–62.
 19. Осадчук І. Політична культура суспільства як чинник президенціалізації напівпрезидентських систем правління у Білорусі (1996–2013) та Казахстані (1995–2013)  / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – Вип. 7. – С. 230–238.
 20. Осадчук І. «Партії влади» та партійні системи як чинники президенціалізації вищого і центрального рівнів систем інститутів виконавчої влади у Білорусі та Казахстані / Ігор Осадчук // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2013. – № 4. – С. 111–118.
 21. Осадчук І. Політична опозиція як чинник президенціалізації вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади у Білорусі / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 23 (4). – С. 38–49.
 22. Осадчук І. Конституційні референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 73–80.
 23. Осадчук І. Виборчий процес як чинник президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД  / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 23 (3). – С. 144–151.
 24. Осадчук І. Президенціалізація систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД: індексний аналіз та політична практика / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 159–166.
 25. Осадчук І. Президенціалізація/прем’єризація системи інститутів виконавчої влади в Росії  / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Вип. 22 (3). – С. 294–299.
 26. Осадчук І. Основні чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану) / Ігор Осадчук // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 93–99.

Статті в інших виданнях України:

 1. Осадчук І., Романюк А., Литвин В. Особливості формування і функціонування партійних систем у Львівській області (2006–2017). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 2. С. 24–37.
 2. Осадчук І., Литвин В. Теоретико-методологічні параметри і підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 149–193.

 Статті у міжнародних виданнях політологічної тематики:

 1. Osadchuk І.,Lytvyn V. The Atypicality of Semi-Presidentialism in Post-Soviet Countries: The Context of Votes of No Confidence in Governments. Studia Politica. Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. 5782.
 2. Осадчук І. Політичний режим у Німецькій імперії (1871–1890): модель змагального авторитаризму? Evropský politický a právní diskurz. 2018. Svazek 5. 1. vydání. S. 143150.
 3. Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах. Evropský politický a právní diskurz. 2016. Svazek 3. 6. vydání. S. 154–161.
 4. Осадчук И. Технологии фальсификации результатов выборов Президента Российской Федерации 2012 года. Rosja. Reminiscencje – Diagnozy – Perspektywy / redakcja naukowa: Julita Biniewska.  Krakow, 2014. S. 67–78.
 5. Осадчук І. Основні чинники персоналізації політики у Білорусі. Rozwój polityczyny państw Europy Środkowej i Wschodniej: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka.  Kutno, 2012. S. 91–102.