Анатолій Романюк

Наукові публікації співробітників Центру політичних досліджень

І. Монографії: 

 1. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.
 2. Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 391 с.

ІІ. Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях, та розділи колективних монографій: 

 1. Романюк А. Християнська демократія: стан та розвиток у ХХ столітті // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Вип.5. 2003. – С.324-333.
 2. Романюк А. Вплив системи фінансування політичних партій на розвиток демократії: світовий досвід та Україна // Романюк А.С., Шведа Ю.Р., Шумельда Ю.Р. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 54 – 70.
 3. Політологічний енциклопедичний словник/ Упорядник В.П.Горбатенко; За ред.: Ю.С.Шемчушенка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і переоб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с. (0,5 др.арк.)
 4. Романюк А. Становлення порівняльної політології та головні особливості методу порівняльних досліджень // Збірник наукових праць “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. Вип.16. 2005. – С.15-21.
 5. Романюк А. Крайні праві політичні партії – як нова сім’я політичних партій країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип.15. – С.131-141.
 6. Романюк А. Інститут президента у системі представницької демократії // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.286 – 309.
 7. Романюк А. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.132 – 170.
 8. Романюк А. Інститут президента в Україні // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.312 – 349.
 9. Романюк А. Сутність та основні підходи щодо визначення соціально-політичних поділів // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів. 2005. № 1. – С.41 -47.
 10. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – 2006. – Вип. 9. – С.190 – 199.
 11. Романюк А. Уряди меншості у системі урядів країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип.17. – С.88 – 94.
 12. Романюк А. Переваги і проблеми виборчої системи відносної більшості на прикладі Сполученого Королівства // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип.18. – С.79- 86.
 13. Романюк А. Феномен урядів меншості в країнах Західної Європи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. 2006, № 17. – С.24 – 27.
 14. Романюк А. Інститут прем’єр-міністра в країнах Західної Європи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. 2006, № 18. – С.184 – 189.
 15. Романюк А. Порівняльний аналіз повноважень президентів України та країн Західної Європи і США // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород: Вид-во Ужгородського НУ “Говерла”. 2006. Вип. 4. – С.200 -205.
 16. Романюк А., Поліщук Х. Становлення політико-порівняльних близькосхідних досліджень // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2007. № 1 (51). – С.135 – 139.
 17. Романюк А. Порівняльний аналіз стабільності урядів України та європейських країн з напівпрезидентською формою правління // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 5-6. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту «Говерла». 2007. – С.390-395.
 18. Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. № 2(8). – С.58-63.
 19. Романюк А. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С.235 – 244.
 20. Романюк А. Соціополітичний поділ “нової політики” в країнах Західної Європи // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: “ІНТАС”, 2007. – Вип.27. – С.239-253.
 21. Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 р. // Вибори та демократія. – 2006, № 3 (9). – С.4 -10.
 22. Романюк А. Основні тенденції змін партійних систем держав Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 7-8. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2007. – С.212 – 218.
 23. Romaniuk A.Instytucija Prezydenta na Ukrainie // Współczesna Ukraina / Red. Ł.Donaj, A.Romaniuk. – Łódz: Wyższa szkola studiów międzynarodowych, 2007. – S.7 -38.
 24. Романюк А. Україна після виборів // “Україна – ЄС. 2008. Нова гра”. Незалежний культорологічний часопис «Ї». – 2007. – № 50. – С.201-208.
 25. Романюк А. Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче. – 2008, № 1. – C.44 – 47.
 26. Романюк А. Християнсько-демократичні партії країн Західної Європи як різновид консервативних партій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 9. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2008. – С.150-154.
 27. Романюк А. Фашизм // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. Ігора Підкови та Романа Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С.861- 862.
 28. Романюк А. Політичний вимір поняття «урядова партія» у країнах Західної Європи // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 79. Вип. 66. Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С.22 – 26.
 29. Романюк А. Імміграція до країн Західної Європи. Політичні наслідки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008.- Вип.23. – С.111-122.
 30. Романюк А. Політична доктрина націоналізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 11. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.261-268.
 31. Романюк А. Політична доктрина популізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 12. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.223-228
 32. Романюк А. Інститут когабітації та політичні наслідки його реалізації в Україні / Анатолій Романюк, Володимир Мельник // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 69-73.
 33. Романюк А. Ситуація коґабітації у країнах Центральної та Східної Європи та їхні політичні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 13. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.146 – 149.
 34. Романюк А. Політична доктрина фемінізму у ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 13. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.339 – 345.
 35. Романюк А. Політична доктрина консерватизму // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 14. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С.254 – 259.
 36. Romanyuk A. System wyborczy Ukrainy // Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka / Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти. За редакцією Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика. – Wrocław, 2010. – S.159-170.
 37. Романюк А. Основні етапи розвитку політичної думки у ХХ ст.. // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 1. – С.19-28.
 38. Романюк А. Електоральна ніша правих партій в Україні в контексті ситуації в країнах Західної та Східної і Центральної Європи// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 15. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С.100 – 105.
 39. Романюк А. Національні меншини у Львівській області // Регіоналістика, 2011, № 1. – С.52 – 56.
 40. Романюк А. Порівняльний аналіз результатів президентських виборчих кампаній 2004 та 2010 років у контексті регіоналізації України // Europa regionόw. Redakcja Michał Gołoś, Agnieszka Kasińska-Metryka. – Wydawnictwo: Adam Marszałek, 2011. – S.143 – 150.
 41. Романюк А. Концептуальна характеристика когабітації і практика її реалізації у країнах Центральної Європи та України // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Z.Białobłockiego i A.Romanyuka. – Kutno, 2012. – S.213-222.
 42. Романюк А. Популізм і розвиток партійної системи в Україні // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – С.242-258.
 43. Романюк А. Глава держави, Глава уряду, Держава, Державна безпека, Державний суверенітет, Коаліція держав, Народна демократія, Парламентаризм, Парламентська меншість, Парламентський контроль, «Партія влади», Поліцейська держава, Урядова партія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – С.:143, 150, 198-199, 200-201, 203-204, 335, 477, 539, 540, 541, 543, 597-598, 740.
 44. Романюк А. Чинники формування і функціонування популізму в Україні //Rozwój poltyczny państw Europy Środkowej i Wshodniej. Praca zbiorowa pod red. Z.Białobłockiego i A.Romanyuka. – Kutno, 2012. – S.29-40.
 45. Романюк А.С. Порівняльний аналіз інституту президентства в країнах Центрально-Східної Європи // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікація. – 2012, № 3. – С.60-66.

 

ІII. Статті в інших наукових виданнях

 

 1. Монархія //Українські варіанти. – 1998, № 2 (4). – С.92 – 97.
 2. Абетка української політики: Довідник. Кер. Автор. Колективу М.Томенко. – К.: Смолоскип, 1998. – 230 с. ( у співавторстві).
 3. Західна Європа: Політичний довідник – Львів: ЦПД ЛДУ ім.І.Франка, 1999. – 39 с.
 4. Порівняльний аналіз позицій та компетенцій президентів у країнах Західної Європи // Інститут президентства у світі. Хто є хто. / Упор.: Романюк А., Скочиляс Л., Шведа Ю. – Львів: ЦПД, 1999. – С.4 – 15.
 5. Zródła finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych na Ukrainie // Kulisy finansowania polityki. Pod reakcją Marcina Waleckiego. – Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002. – P.105 – 115.
 6. Політичні наслідки застосування пропорційної виборчої системи під час виборів до парламенту у березні 2006 р. // Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006: Посібник-довідник / Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2005. – С.7 – 12.
 7. Виборчі системи та їхні політичні наслідки// РоманюкА., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.132-170.
 8. Інститут президента в Україні // РоманюкА., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.312-349.
 9. Wybory parlamentarne 2006 na Ukrainie a perspektywy systemu partyjnego // Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy / Red. K.Kowalczyk, Ł.Tomczak. –Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2007. – S.123 – 130.
 10. Романюк А. Цілі та передумови подальшої модифікації виборчої системи України в контексті порівняльного аналізу //Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи. Матеріали круглого столу. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – С.103 – 108.

 

 1. Підручники та навчально-методичні видання:

 

а. Видання з грифом МОН України:

 

 1. Романюк А. Історія західних політичних вчень: політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. : навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 255 с.
 2. Романюк А.С. Політичні партії, суспільні організації та рухи// Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.М.Коваль керівник авторського колективу. – Харків: Фоліо, 2012 – С.181-205.

 

б. Інші видання:

 

 1. Основи політології (курс лекцій): Вдовичин І.Я., Денисенко В.М., Захара І.С., Кашуба М.В., Кухта Б.Л., Поліщук М.В., Романюк А.С., Старецька Л.І., Ткаченко Г.І., Угрин Л.Я.- Львів, 1991.- Ч. І. – 142 с. ( 1,0 др.арк.)
 2. Основи політології (курс лекцій): Вдовичин І.Я., Денисенко В.М., Захара І.С., Кашуба М.В., Кухта Б.Л., Поліщук М.В., Романюк А.С., Старецька Л.І., Ткаченко Г.І., Угрин Л.Я.- Львів, 1991.- Ч. ІІ.- 136 с. ( 1,5 др.арк.)
 3. Кухта Б., Романюк А. та інші. Короткий політологічний словник. – Львів, 1994. – 412 с.
 4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. ( 1,2 др.арк.)
 5. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.2:Політичні процеси, системи та інститути/ Б.Кухта, А.Романюк, Л.Старецька та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1997. – 336 с. ( 2,4 др.арк.)
 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.3:Політична свідоміст і культура/ Б.Кухта, Л.Климанська, А.Романюк та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1998. – 556 с. ( 1,0 др.арк.)
 7. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.4: Міжнародна політика/ Б.Кухта, Г.Ткаченко, Л.Старецька. та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1999. – 436 с. ( 0,5 др.арк.)
 8. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політології? Малий політологічний словник. – Львів: Кальварія, 1995. – 287 с. (2,1 др.арк.)
 9. Хто є хто в американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук. За ред. Б.Кухти – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. ( 2,5 др. арк.)
 10. Кухта Б., Романюк А., Старецька Л., Угрин Л., Краківський О., Ткаченко Г. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с. ( 3,0 др. арк.)