Юлія Сліпецька

Основні наукові публікації

 1. Сліпецька Ю. Політична регіоналістика: навч.-метод. посібник / Ю. Сліпецька. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 243 с.
 2. Slipetska J. Characteristics of the socio-political cleavages in Central and Eastern Europe: Polish experience / Julia Slipetska // Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka / Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wschodniej. – Kutno, 2013. – с. 215-223.
 3. Сліпецька Ю. Демократичний транзит та його вплив на особливості соціополітичних розмежувань у країнах Центрально-Східної Європи/ Julia Slipetska // Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka / Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wschodniej. – Kutno, 2012. – C.267-277.
 4. Slipetska J. Analiza porównawcza społeczno-politycznych podziałów w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Julia Slipetska // Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka / Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wschodniej. – Kutno, 2012. – C. 67–75.
 5. Сліпецька Ю. Соціополітичні розмежування: теоретико-методологічний і порівняльний аспект (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) / Ю. Сліпецька // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах . – 2015. – № 11 (127). – С. 70-75.
 6. Сліпецька Ю. Північна Буковина: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні / Ю. Сліпецька // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». – 2015. –Вип. 28. – С.111-117
 7. Сліпецька Ю. Від Європи держав до Європи регіонів: трансформація ідеї державного суверинітету/ Ю. Сліпецька // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах . – 2015. – № 12 (128). – С. 69-74.
 8. Сліпецька Ю. Закарпаття: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні / Ю. Сліпецька // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – 2012. – Випуск 4(3). – С. 143-149.
 9. Сліпецька Ю. Регіональні ідентичності як основа формування соціополітичного поділу / Ю. Сліпецька // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2010. – № 4. – С. 111–117.
 10. Сліпецька Ю. Електоральна карта сучасної України: електоральні розмежування як основа формування соціополітичного поділу на територіальній основі в Україні / Ю. Сліпецька // Освіта регіону. – 2010. – № 3. – С. 84–92.
 11. Сліпецька Ю. Особливості соціополітичних розмежувань у посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи / Ю. Сліпецька // Вісник Ужгородського національного університету. – 2009. – № 13. – С. 153–157.
 12. Сокирка Ю. Теоретико-методологічні основи аналізу соціополітичного поділу: поняття і види / Ю. Сокирка // Освіта регіону. – 2009. – № 3. – С. 20–24.