Anatoliy Romanyuk

Посада: завідувач кафедри політології, керівник Центру політичних досліджень (Львів)

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: anatoliy.romanyuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: filos.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

 

Коротка біографія

Народився у 1956 р. У 1978 р. закінчив із відзнакою історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію (кандидат філософських наук). У 2008 році захистив докторську дисертацію (доктор політичних наук). Загальний стаж роботи в університеті 38 років. З 1995 року керівник Центру політичних досліджень. Автор двох та співавтор трьох монографій. Науковий редактор піврічника «Студії Центральної та Східної Європи», який видається в Польщі. Член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Читає 5 спецкурсів. З 4-х має авторські навчальні посібники. Проходив стажування у США, Німеччині, Польщі.

Наукові інтереси:

 • партії і партійні системи
 • вибори і виборчі системи
 • регіональний політичний процес
 • порівняльний аналіз політичних систем
 • сучасні політичні доктрини

Навчальні курси:

Наукові публікації:

І. Монографії, підручники, посібники

 1. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.
 2. Романюк А. Інститут президента у системі представницької демократії // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.286 – 309;Романюк А. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.132 – 170; Романюк А. Інститут президента в Україні // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.312 – 349.
 3. Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 391 с.
 4. Романюк А.С., Литвин В.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія/ А.С.Романюк, В.С.Литвин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 548 с.
 5. Романюк А. Методологічні основи виборчих досліджень. Теоретичні та практичні аспекти проведення виборчих кампаній // Сучасні методи та інструменти політичної науки: колективна монографія (за результатами серії теоретичних і практичних воркшопів у рамках проекту «Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки» від 13–15 вересня 2019 року) / за наук. ред. Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 182–212 (1,8 д.а.).
 6. Романюк А., Литвин В. Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної Європи. Т. 1. Особливості міжінституційних відносин у трикутнику «глава держави–парламент–уряд» та їхні наслідки для політичного процесу: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 456 с.
 7. Романюк А.С. Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути?: навч. посібник / Анатолій Романюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 184 с.

ІІ. Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях

 1. Романюк А.С. Методологічний аналіз внутріпартійних конфліктів в Україні//Проблеми державності та національно-культурне відродження України. Вісник Львівського університету. Серія суспільних наук. 1993, Вип.31. – С.41-48.
 2. Romanyuk A. Integration and Disintegration Processes in the Party System of Ukraine // The Future of East-Central Europe. Edited by A.Dumała & Z.J.Pietraś. – Lublin, Maria Curie –Skladowsk a Uniwersity Press. – P.504 – 509.
 3. Zródła finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych na Ukrainie // Kulisy finansowania polityki. Pod reakcją Marcina Waleckiego. – Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002. – 105 – 115.
 4. Романюк А. Християнська демократія: стан та розвиток у ХХ столітті столітті // Вісник Львівського університету. Філософськінауки. – Вип.5. 2003. – С.324-333.
 5. Романюк А. Вплив системи фінансування політичних партій на розвиток демократії: світовий досвід та Україна // Романюк А.С., Шведа Ю.Р., Шумельда Ю.Р. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 54 – 70.
 6. Романюк А. Становлення порівняльної політології та головні особливості методу поріняльних досліджень // Збірник наукових праць “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. Вип.16. 2005. – С.15-21.
 7. Романюк А. Крайні праві політичні партії – як нова сім’я політичних партій країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип.15. – С.131-141.
 8. Романюк А. Сутність та основні підходи щодо визначення соціально-політичних поділів // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів. 2005. № 1. – С.41 -47.
 9. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – 2006. – Вип. 9. – С.190 – 199.
 10. Романюк А. Уряди меншості у системі урядів країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип.17. – С.88 – 94.
 11. Романюк А. Переваги і проблеми виборчої системи відносної більшості на прикладі Сполученого Королівства // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип.18. – С.79- 86.
 12. Романюк А. Феномен урядів меншості в країнах Західної Європи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. 2006, № 17. – С.24 – 27.
 13. Романюк А. Інститут прем’єр-міністра в країнах Західної Європи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. 2006, № 18. – С.184 – 189.
 14. Романюк А. Порівняльний аналіз повноважень президентів України та країн Західної Європи і США //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород: Вид-во Ужгородського НУ “Говерла”. 2006. Вип. 4. – С.200 -205.
 15. Романюк А., Поліщук Х. Становлення політико-порівняльних близькосхідних досліджень // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2007. № 1 (51). – С.135 – 139.
 16. Романюк А. Порівняльний аналіз стабільності урядів України та європейських країн з напівпрезидентською формою правління // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 5-6. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту «Говерла». 2007. – С.390-395.
 17. Hayduk Y., Romanyuk A. System polityczny współczesnej Ukrainy a zachodnioeyropejskie demokracje: analiza porównawcza// Politologia i Stosunki Miȩdzynarodowe, 2007, #2. – S.276 -283.
 18. Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. № 2(8). – С.58-63.
 19. Романюк А. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С.235 – 244.
 20. Романюк А. Соціополітичний поділ “нової політики” в країнах Західної Європи // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: “ІНТАС”, 2007. – Вип.27. – С.239-253.
 21. Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 р. // Вибори та демократія. – 2006, № 3 (9). – С.4 -10.
 22. Романюк А. Основні тенденції змін партійних систем держав Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософіяю Вип. 7-8. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2007. – С.212 – 218.
 23. Romaniuk A.Instytucija Prezydenta na Ukrainie // Współczesna Ukraina / Ł.Donaj, A.Romaniuk. – Łódz: Wyższa szkola studiów międzynarodowych, 2007. – S.7 -38.
 24. Романюк А. Україна після виборів // “Україна – ЄС. 2008. Нова гра”. Незалежний культорологічний часопис «Ї». – 2007. – № 50. – С.201-208.
 25. Романюк А. Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче. – 2008, № 1. – C.44 – 47.
 26. Романюк А. Християнсько-демократичні партії країн Західної Європи як різновид консервативних партій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 9. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2008. – С.150-154.
 27. Романюк А. Фашизм // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. Ігора Підкови та Романа Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С.861- 862.
 28. Романюк А. Політичний вимір поняття «урядова партія» у країнах Західної Європи // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 79. Вип. 66. Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С.22 – 26.
 29. Романюк А. Імміграція до країн Західної Європи. Політичні наслідки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007, Вип.23. – С.111-122.
 30. Романюк А. Політична доктрина націоналізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 11. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.261-268.
 31. Романюк А. Політична доктрина популізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 12. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.223-228
 32. Романюк А. Інститут когабітації та політичні наслідки його реалізації в Україні / Анатолій Романюк, Володимир Мельник // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 69-73.
 33. Романюк А. Ситуація коґабітації у країнах Центральної та Східної Європи та їхні політичні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 13. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.146 – 149.
 34. Романюк А. Політична доктрина фемінізму у ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 13. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.339 – 345.
 35. Романюк А. Політична доктрина консерватизму // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 14. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С.254 – 259.
 36. Romanyuk A. System wyborczy Ukrainy // Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka / ТрансформаціявПольщіівУкраїні. Вибрані аспекти. За редакцією Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика. – Wrocław, 2010. – S.159-170.
 37. Романюк А. Основні етапи розвитку політичної думки у ХХ ст.. // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 1. – С.19-28.
 38. Романюк А. Електоральна ніша правих партій в Україні в контексті ситуації в країнах Західної та Східної і Центральної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 15. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С.100 – 105.
 39. Романюк А. Національні меншини у Львівській області // Регіоналістика, 2011, № 1. – С.52 – 56.
 40. Романюк А. Порівняльний аналіз результатів президентських виборчих кампаній 2004 та 2010 років у контексті регіоналізації України // Europa regionόw. Redakcja Michał Gołoś, Agnieszka Kasińska-Metryka. – Wydawnictwo: Adam Marszałek, 2011. – S.143 – 150.
 41. Романюк А. Концептуальна характеристика когабітації і практика її реалізації у країнах Центральної Європи та України // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Z.Białobłockiego i A.Romanyuka. – Kutno, 2012. – S.213-222.
 42. РоманюкА. ПопулізмірозвитокпартійноїсистемивУкраїні // ПартійнасистемасучасноїУкраїни: еволюція, тенденціїтаперспективирозвитку: матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції, 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – С.242-258.
 43. Романюк А. Глава держави, Глава уряду, Держава, Державна безпека, Державний суверенітет, Коаліція держав, Народна демократія, Парламентаризм, Парламентська більшість, Парламентська меншість, Парламентський контроль, «Партія влади», Поліцейська держава, Урядова партія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – С.:143, 150, 198-199, 200-201, 203-204, 335, 477, 539, 540, 541, 543, 597-598, 740.
 44. Романюк А. Чинники формування і функціонування популізму в Україні //Rozwój poltyczny państw Europy Środkowej i Wshodniej. Praca zbiorowa pod red. Z.Białobłockiego i A.Romanyuka. – Kutno, 2012. – S.29-40.
 45. Романюк А.С. Порівняльний аналіз інституту президентства в країнах Центрально-Східної Європи // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікація. – 2012, № 3. – С.60-66.
 46. А. Романюк, Правительство в Украине: между непартийным и партийным форматом, А. Гиль, Т. Стемпневски [ред.], Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, IEŚW, Люблин, Львов, Киев 2013, с. 249-267.
 47. Романюк А. Еволюція розвитку європейських міжнародних партійних структур// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 16. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2013. – С.82 – 87.
 48. Романюк А. Ідеологічні маркери програм та виборчих маніфестів парламентських партій України (за результатами парламентських виборів 2012 р.)//Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – С.94 – 106.
 49. Романюк А. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості: концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса ВНАН України. – 2013, № 2 (64) – С.473 – 503 ( у співавторстві В.Литвин).
 50. Romanyuk A.S. Paradox of political positioning/identification of inhabitans of Lviv region and parties //Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2014, #1. – P.7-12.
 51. Romaniuk A., Litwin W. Technika stosowania “kordonu sanitarnego” wobec radykalnych partii w paǹstwach Europy Środkowo-Wschodnej//Studia Politologica Ukraino-Polona. Випуск 4. – Житомир-Київ-Краків: ФОП Євенок О.О., 2014. – Р.130-144.\
 52. Romanyuk A.S. President’s authorities measurement in the Central and Eastern Europe with the help of the formalized exponents//Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2014, #2. – P.247-255.
 53. Romanyuk A. Ewolucja opozycji politycznej na Ukrainie//Politeja. Studia Ukraiǹskie. – Kraków, 2015, #2(34/1). – S.5-24.
 54. Romaniuk A. Formation and Evalution of Parlamentary Opposition in Ukraine// Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2015, #3. – P.274-285.
 55. Романюк А. Застосування техніки “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Західної Європи : наслідки та висновки для України / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – № 3 (77). – С. 274–302.
 56. Romaniuk A. Peculiarities of the 2015 Local Elections in Lviv Region// Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2015, #4. – P.197-204.
 57. Романюк А. Конструкція більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз/ Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія „Питання політології“. – 2015. – Вип.28. – С.5-21.
 58. Romaniuk A. Media Parties in Ukraine: a Phenomenon or an Isolated Incident// Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2016, #5. – P.10-19.
 59. Литвин В.С., Романюк А.С. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять «форма дердавного правління» та «система державного правління» у політичній науці. -Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [ Відп. Ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 20: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – С.28-33.
 60. Романюк А.С. Львівський національний університет імені Івана Франка// Політична наука в Україні. 1991- 2016: у 2 т. Т.1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка/ НАН України, Ін-т політ. і етнонац. Досліджень ім. І.Ф.Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О.Pафальський (голова), д-р політ. наук М.кармазіна, д-р іст. Наук О.Майборода; автор. Передм. О.Рафальський; відп. Ред. і упоряд. М.Кармазіна. – К.: Парлам. Вид-во, 2016. – С.451 – 466.
 61. Romanyuk A. Regional Dimension of the Political Process in Ukraine: Transformation or Formation?// Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2016, #6. – P.8-18.
 62. Romanyuk A. Evolution of Ukraine citizens attitude towards the USSR and Russia in the context of the annexation of the Crimea and warfare in Donbas over the years 2014-2017// Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2017, #7. – P.7-17.
 63. Romanyuk A. Inter-party democracy as a democracy development factor in Ukraine // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2017, #8. – 7-15.
 64. Романюк А. Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018, Вип.18.- С.354-362.
 65. Romanyuk A. Peculiarties of structural construction and ideological positioning of the all-ukrainian union “Svoboda” // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2018, #10. – P.6-19.
 66. Romanyuk A., Litwin V. Historical and Current Geopolitical Positioning of Ukraine: is it Central or Eastern Europe? // Politeja. – 2018: 15 (6(57). – P.149-167.
 67. Romanyuk A. Shift in electoral support at the 2019 presidential and snapparlamentary elections in Ukraine // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Półrocznik, 2019, #11. – P.6-15.
 68. Romanyuk A. Fetures of electoral volatility at the regional level in Ukraine according to the results of the parliamentary elections of 2012/2014 and 2014/2019 // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. 2020. Nr. 13. S. 6-15.
 69. Lytvyn V., Romanyuk A., Osadchuk I. Attributes, Logics and Reasons for the Choice of Semi-Prsidentalism: A Verification and Systematization on the Example of European Countries // Romanian Political Science Reviw. Studia Politica. 2020. Vol. XX. N4. P. 469-498.

ІІІ. Статті в інших наукових виданнях

 1. Монархія //Українські варіанти. – 1998, № 2 (4). – С.92 – 97.
 2. Romanjuk A. Wahlbündnisse – Für kleine Parteien Sprungbrett ins Parlament?// Wostok. – 1998, #2/98. – P.38-42.
 3. Абетка української політики: Довідник. Кер. Автор. Колективу М.Томенко. – К.: Смолоскип, 1998. – 230 с. ( у співавторстві).
 4. Західна Європа: Політичний довідник – Львів: ЦПД ЛДУ ім.І.Франка, 1999.  – 39 с.
 5. Інститут президентства у світі. Хто є хто// Упор.: Романюк А., Скочиляс Л., Шведа Ю. – Львів: ЦПД, 1999. – 85 с.
 6. Порівняльний аналіз позицій та компетенцій президентів у країнах Західної Європи // Інститут президентства у світі. Хто є хто. / Упор.: Романюк А., Скочиляс Л., Шведа Ю. – Львів: ЦПД, 1999. – С.4 – 15.
 7. Zródła finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych na Ukrainie // Kulisy finansowania polityki. Pod reakcją Marcina Waleckiego. – Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002. –  P.105 – 115.
 8. Політичні наслідки застосування пропорційної виборчої системи під час виборів до парламенту у березні 2006 р. // Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006: Посібник-довідник / Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2005. – С.7 – 12.
 9. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід і Україна//Визвольний шлях, Кн. 4, 2005. С.22-29.
 10. Виборчі системи та їхні політичні наслідки// РоманюкА., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.132-170.
 11. Інститут президента в Україні // РоманюкА., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.312-349.
 12. Wybory parlamentarne 2006 na Ukrainie a perspektywy systemu partyjnego // Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy / Red. K.Kowalczyk, Ł.Tomczak. –Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2007. – S.123 – 130.
 13. Романюк А. Цілі та передумови подальшої модифікації виборчої системи України в контексті порівняльного аналізу //Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи. Матеріали круглого столу. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – С.103 – 108.
 14. Романюк А. Формування регіонального формату політичного процесу: на прикладі Львівської. Івано-Франківської та Тернопільської областей // Актуальні проблеми політичної науки. Вип. 4. – Ужгород, 2018. – С.31-51.
 15. Романюк А. Президентські і парламентські вибори 2019 р.: особливості кампаній, чинники вибору громадян, наслідки для країни //Національна безпека і оборона. – 2018, № 3-4 (175-176). – С. 102 – 104.
 16. Романюк А. Індикатори регіональних партій в Україні та їх позиціонування в партійній системі// Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. Статей і тез за результатами наук. Конф.»Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича шведи) від 3 листопада 2018 року/ відп. За випуск А.Романюк, В.Литвин, І.Осадчук. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – Вип.3. – С.7-15.
 17. Романюк А.С. Сучасний етап розвитку партійної системи України: основні тенденції// Партійна система України після 2019 року: Особливості та перспективи розвитку. – Київ, 2020. – С.100-103.

IV. Підручники та навчально-методичні видання

 1. Основи політології (курс лекцій): Вдовичин І.Я., Денисенко В.М., Захара І.С., Кашуба М.В., Кухта Б.Л., Поліщук М.В., Романюк А.С., Старецька Л.І., Ткаченко Г.І., Угрин Л.Я.- Львів, 1991.- Ч. І. – 142 с. ( 1,0 др.арк.)
 2. Основи політології (курс лекцій): Вдовичин І.Я., Денисенко В.М., Захара І.С., Кашуба М.В., Кухта Б.Л., Поліщук М.В., Романюк А.С., Старецька Л.І., Ткаченко Г.І., Угрин Л.Я.- Львів, 1991.- Ч. ІІ.- 136 с. ( 1,5 др.арк.)
 3. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. ( 1,2 др.арк.)
 4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.2:Політичні процеси, системи та інститути/ Б.Кухта, А.Романюк, Л.Старецька та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1997. – 336 с. ( 2,4 др.арк.)
 5. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.3:Політична свідоміст і культура/ Б.Кухта, Л.Климанська, А.Романюк та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1998. – 556 с. ( 1,0 др.арк.)
 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.4: Міжнародна політика/ Б.Кухта, Г.Ткаченко, Л.Старецька. та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1999. – 436 с. ( 0,5 др.арк.)
 7. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політології? Малий політологічний словник. – Львів: Кальварія, 1995. – 287 с. (2,1 др.арк.)
 8. Хто є хто в американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук. За ред. Б.Кухти – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. ( 2,5 др. арк.)
 9. Кухта Б., Романюк А., Старецька Л., Угрин Л., Краківський О., Ткаченко Г. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с. ( 3,0 др. арк.)
 10. Політологічний енциклопедичний словник/ Упорядник В.П.Горбатенко; За ред.: Ю.С.Шемчушенка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і переоб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с. (0,5 др.арк.)
 11. Романюк  А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст.: Навч.посіб. – К.: Знання, 2011. – 255 с.
 12. Романюк А.С. Політичні партії, суспільні організації та рухи// Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.М.Коваль керівник авторського колективу. – Харків: Фоліо, 2012 – С.181-205.
 13. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз/ А.С.Романюк, В.С.Литвин, Н.В.Панчак-Бялоблоцка; за заг.ред.А.С.Романюка – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 462 с.
 14. Держава Ізраїль: політика і суспільство: навч. посібник/ В.Ханін, А.Романюк, В.Чернін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 372 с. ( 4,3 др.арк.)

V. Матеріали наукових конференцій, рецензії

 1. Романюк А. Політичні аспекти формування органів місцевого самоврядування //Місцеві ради: проблеми місцевого самоврядування і місцевого господарства. Львівська регіональна науково-практична конференція. Тези доповідей і повідомлень (Львів, 13.02.1990 р.) – Л., 1990. – С.33-34.
 2. Романюк А. Конфлікт-компроміс: аналіз ціннісних орієнтацій активістів політичних партій Східної та Західної України // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції. І.Ф.Курас та ін.. – К., 1996. – С.206-210.
 3. Integration and Disintegration Processes in the Party System of Ukraine// The Future of East-Central Europe. Ed. By A.Dumala & Z.J.Pietras. – Lublin: Maria Curie-Skladowska University Press. – 1996. – P.504-509.
 4. Конфлікт-компроміс: аналіз ціннісних орієнтацій активістів політичних партій Східної та Західної України // Політична опозиція: Теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції. – К. 1996. – С. 206-210.
 5. Моделі політичних визначень України в контексті європейського інтеграційного процесу // Україна і Центральна Європа: проблеми і перспективи інтеграції. Матеріали міжнародної конференції (Львів, 22-24 квітня 1999 р.)/ Упор. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД, 1999. – С.69-74.
 6. Джерела фінансування виборчих кампаній політичних партій // Міжнародна конференція «Політичні фінанси: регулювання і практика». Київ, 29.04.2002. – К., 2002. – С.111- 114.
 7. Романюк А. Особливості інституту політичних партій в європейських країнах// Політико-правові аспекти фінансування політичних партій України: Матеріали конференції (Львів, 27-28 червня 2003 р.) – Л., Генеза, 2003. – С.22-30.
 8. Урядова стабільність в Західній Європі та Україні: індикатори виміру та фактори впливу // Трансформація політичних систем України і Польщі в умовах європейської інтеграції: Тези конференції / Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004. – С.80 – 86.
 9. Розширення Європейського Союзу – наслідки для України //Україна-Польща-Німеччина. Матеріали VIII міжнародної наукової конференції «Національна ідентичність і європейська інтеграція: Україна- Польща-Німеччина», яка відбулася 15-19 вересня 2003 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С.76-80.
 10. Оцінка перспектив неофіційного фінансування президентської виборчої кампанії на підставі Закону «Про внесення змін до Закону України « Про вибори Президента України» від 18 березня 2004 року // Правове регулювання проведення виборів Президента України: Матеріали конференції. Київ, 28 квітня 2004 р. – К.: Нора-друк, 2004. – С.40 – 42.
 11. Романюк А. Соціальний портрет учасників акцій протесту у Києві напередодні повторного голосування під час президентських виборів в Україні// Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти (Матеріали конференції. Львів, 12.02.2005 р.)/Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Л.: ЦПД, 2005. – С.65-73.
 12. Парламентські вибори 2006 року в Україні та перспективи партійної системи // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка. – С. 39 – 47.
 13. Трансформація центрів впливу у Львівській області внаслідок виборів 2006 року // Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, Львів, 17 червня 2006 року/ Укл.: А.Романюк, Л.Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006 . – С.39-46.
 14. Основні тенденції змін у лівих партіях країн Західної Європи 1945-2007 років // Тези міждисциплінарної конференції «Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії», 29-30 листопада 2007 р. / Відп. за випуск професор А.Карась. – Львів, 2007. – С. 76- 78.
 15. Романюк А. Особливості політичного процесу у Львівській області у 2007 р.// Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10.11. 2007 р.)/ Укл.: Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Лбвів: Генеза, 2007. – С.33-37.
 16. Romaniuk A., Hayduk Y. System polityczny współczesnej Ukrainy a  zachodnioeuropejskie demokracje: analiza porównawcza // Politologia i Stosunki Międznarodowe. Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej w 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. – Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2007. – T. 2. – S.277 284.
 17. Романюк А. Цілі та передумови подальшої модифікації виборчої системи України в контексті порівняльного аналізу// Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи. Метеріали круглого столу. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007 . – С.103-108.
 18. Романюк А. Розвиток порівняльної політології у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть// Політична наука в Україні: стан і перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року)/Укл.Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. – С.21-28.
 19. Романюк А. Оцінка рівня відповідності України критеріям, які необхідно виконати для вступу в НАТО і ЄС// Україна-НАТО: Регіональний вимір (Львів, 6 грудня 2008 року)/Укл.: Романюк А.С., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2008. – С.16-19.
 20. Романюк А. Ідейні основи політичних партій та рухів сучасної Європи// Матеріали І Науково-практичної студентської конференції: Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності. – Львів: Філософський факультет ЛНУ ім. І.Франка: Центр політичних досліджень, 2009. – С.4- 9.
 21. Романюк А. «Дуже своєчасна книга»// Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Том ХІ. Тематичний випуск: Теорія та історія політичної науки: світовий та національний досвід. – Чернівці: «Бурек», 2012. – С.569-571.
 22. Романюк А.С. Вибори як наука. Рецензія на книгу: Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії. Навч.-метод. посіб./Ю.Шведа// Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікація. – 2012, № 3. – С.261.
 23. Романюк А. Політична опозиція в Україні: нормативна та інституційна трансформація //Конституція України: політико-правовів виклики і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 26 червня 2014 р.) – Л.: ПП Сорока Т.Б. – 2014. – С.78-99.
 24. Романюк А. Політичний контекст змін етнічної структури мешканців Львова протягом ХХ-ХХІ століть // Specyfika procesu politycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: czynniki koncepcyjne i instytucjonalne. Polsko-ukraiǹska konferencja naukowa. Praca zbiorowa pod redakcją: Z.Białobłockiego i A.Romanyuka. – Kutno 26-27 czerwca 2015. – S.137-141.
 25.  Романюк А. Формування нового типу політичної партії в контексті трансформації партійних організацій Львівщини протягом періоду незалежності (1991-2016) // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» ( пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За редакцією А.Романюка. – Львів: Простір-М, 2017.- C.21-33.
 26. Романюк А. Вибори до Львівської обласної ради 2015 року: особливості реалізації закону та політичні наслідки // Матеріали науково-практичної конференції «Електоральні процеси в Україні: загальнонаціональні особливості та регіональні виборчі практики» (м.Ужгород, 15 листопада 2018 року). – Ужгород, 2018. – С.36-43.
 27. Романюк А. Електоральна волатильність на регіональному рівні за результатами виборчої кампанії 2019 року: параметри та чинники впливу // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. Вип. 4. С. 8–17 (0,7 д.а.).
 28. Романюк А. Оцінка популістичної складової передвиборчих програм партій Верховної Ради України ІХ скликання // Problemy bezpieczeństwa w procesach politycznej i społecznej transformacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Materiały z międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej konferencji naukowej / pod redakcją Zbigniewa Bialoblockiego, Anatolija Romanyuka i Witalija Łytwyna. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej 2019. S. 128–136 (0,48 д.а.).

VІ. Аналітичні матеріали

 1. Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006: Посібник-довідник // Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.. І.Франка, 2005. – 188 с.
 2. Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у період виборчої кампанії 2006. – Львів: ЦПД, 2006. – 124 с.
 3. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. та ін. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у квітні 2006 – березні 2007 рр. – Львів: ЦПД, 2007. – 116с.
 4. Грабовська С., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Стан громадянського суспільства в Україні: міжрегіональний зріз та Львівщина. – Львів: ЦПД, 2007. – 96 с.
 5. Романюк А., Скочиляс Л., Шведа Ю. та ін.. Дострокові парламентські вибори 2007: Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчого процесу у Львівській області. – Львів: ЦПД, 2007. – 136 с.
 6. Адміністративна реформа в Україні: експертні оцінки. – Львів: ЦПД, 2009. – 28 с. (А.Романюк, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова).
 7. Конституційна реформа в Україні: минуле і сьогодення. – Львів: ЦПД, 2009. – 36 с. (А.Романюк, Л.Балуцька, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова).
 8. Романюк А., Скочиляс Л. Львівщина-2008: Аналіз державної політики на регіональному рівні (Інформаційно-аналітичний звіт). – Львів: ЦПД, 2009. – 144 с.
 9. Романюк А.С., Сокирка Ю.М. та ін. Від соборності до незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. – Львів: ЦПД, 2009. – 140 с.
 10. Балуцька Л., Мельникова Н., Романюк А. та ін. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року. – Львів: ЦПД, 2010. – 132 с.
 11. Романюк А.С. Перспективи соборності України у світлі президентських виборів 2010 року // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД, 2010. – С. 8 – 14.
 12. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. та ін.. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі. – Львів: ЦПД, 2010. – 168 с.
 13. Балуцька Л., Мельникова Н., Романюк А. та ін. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 р. – Львів: ЦПД, 2010. – 132 с.