Аналітика

 Приклади аналітичних продуктів

Бібліографія аналітичної продукції Центру політичних досліджень

 1. Виборча арифметика. Інформаційно-аналітичні підсумки президентських виборів в Україні. — Львів, 1999.
 2. Львівщина в особах. Хто є хто. Біографічний довідник. \\ За ред. А. Романюка — Львів, 2000.
 3. Динаміка розвитку місцевих осередків політичних партій на прикладі Львівщини та Донеччини. Порівняльний аспект (1994—1999).\\За ред. Л. Скочиляса. — Львів, 2000.
 4. Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006: Посібник-довідник // Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.. І.Франка, 2005. – 188 с.
 5. Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у період виборчої кампанії 2006. – Львів: ЦПД, 2006. – 124 с.
 6. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. та ін. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у квітні 2006 – березні 2007 рр. – Львів: ЦПД, 2007. – 116с.
 7. Грабовська С., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Стан громадянського суспільства в Україні: міжрегіональний зріз та Львівщина. – Львів: ЦПД, 2007. – 96 с.
 8. Адміністративна реформа в Україні: експертні оцінки. – Львів: ЦПД, 2009. – 28 с. (А.Романюк, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова).
 9. Конституційна реформа в Україні: минуле і сьогодення. – Львів: ЦПД, 2009. – 36 с. (А.Романюк, Л.Балуцька, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова).
 10. Романюк А., Скочиляс Л. Львівщина-2008: Аналіз державної політики на регіональному рівні (Інформаційно-аналітичний звіт). – Львів: ЦПД, 2009. – 144 с.
 11. Романюк А.С., Сокирка Ю.М. та ін. Від соборності до незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. – Львів: ЦПД, 2009. – 140 с.
 12. Балуцька Л., Мельникова Н., Романюк А. та ін. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року. – Львів: ЦПД, 2010. – 132 с.
 13. Романюк А.С. Перспективи соборності України у світлі президентських виборів 2010 року // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД, 2010. – С. 8 – 14.
 14. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. та ін.. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі. – Львів: ЦПД, 2010. – 168 с.