Любомир Скочиляс

Наукові публікації експертів Центру політичних досліджень

 1. Скочиляс Л. Політологія : навч-метод. посібник / Л. Скочиляс, О. Шиманова., Р. Парійчук-Брухаль. – Л.: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 192 с.

Статті 

У закордонних виданнях 

 1. Скочиляс Л.С. Детерминанты электорального поведения: от «экологизма» к «коммуникативизму» / Language Culture Politics International Journal (Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie). – Vol1, 2018
 2. Lyubomyr Skochylyas. Partyjno-elektoralny pomiar kształtowania samorządu terytorialnego / Lyubomyr Skochylyas // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Grudzien 2017. – NR 8, Połrocznik – s.128-137.
 3. Skochylyas L. Ewolucja prawna i polityczna instytucji prezydenta na Ukrainie: od Krawczuka do Poroszenki / Lyubomyr Skochylyas // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Czerwiec 2017. – NR 7,Połrocznik – s.124-134. – 0,5 д.а.
 4. Skochylyas L. Rewolucja pomarańczowa na Ukrainie, dżinsowa rewolucja na Białorusi: powody zwycięstwa pierwszej i upadku ostatniej / Lyubomyr Skochylyas, Juriy Hajduk // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Grudzien 2016. – NR 6,Połrocznik – s.172-185.

У вітчизняних виданнях

 1. Скочиляс Л. Партії і вибори як елементи формування органів місцевого самоврядування / Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез. – Львів, 2018.
 2. Скочиляс Л. Інститут президента в Україні: правова і політична еволюція // Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: зб. наук. статей. Випуск 6. / Відп. за випуск О.Полянський. – Львів, Друк на потребу, 2017. (Подано до друку).
 3. Скочиляс Л. Формування місцевих органів влади в Україні: виборчі інструменти на тлі політичних викликів / Л. Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. Випуск 4. – Л. : ПП Сорока Т. Б. – 2014. – С. 165 – 179.
 4. Скочиляс Л. “Некласична парадигма” транзитології: засадничі постулати / Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2013. – Вип. 3. – С. 115 – 127.
 5. Роль громадянського суспільства у посткомуністичних перетвореннях / Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: зб. наук. статей. – Л.: Друк на потребу, 2012. – С.154-165 с. (1 друк. арк.).
 6. Місце політичної освіти у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту / Скочиляс Л. С. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю. – Львів : ЛДУФК, 2011. – С. 80–92. (1 друк. арк.).
 7. Вплив досліджень громадської думки з ґендерної проблематики в Україні на вирішення актуальних питань рівності Гендерна мапа Центрально-Східної Європи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми,       21 – 22 квітня 2011 р./ редкол.: Н.Д.Світайло, В.П. Павленко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 154 с. (авт. – 0,1 др. Арк.)
 8. Що ми знаємо про НАТО ? / Л. Скочиляс // Україна-НАТО: регіональний вимір, Львів, грудень 2008 р.Львів: ЦПД, 2009. – С. 8791.
 9. Вибори 2007 р. і їх відлуння у регіонах / Регіональний вимір політичного процессу в Україні у 2007 р. – Львів: ЦПД. – 2007. – 112 с.
 10. Політична криза в Україні у 2007 р.: причини і можливі наслідки / Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 р. – Львів: ЦПД. – 2007. – 112 с.
 11. Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, Львів, 17 червня 2006 року / Укл.А.Романюк, Л.Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – 108 с.
 12. Політичний аналіз як сфера діяльність і навчальна дисципліна // Вісник Львівського університету, Серія „Філософські науки”. – 2005. – №8. – С. 230-239.
 13. Адміністративний ресурс: його розуміння суб’єктами та учасниками виборчого процесу і способи протидії // Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти (Матеріали конференції, Львів, 12 лютого 2005 р.)/ Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2005. – С.91-98. (у співавт.)
 14. Скочиляс Л. Політична регіоналістика: предметне поле і теоретико-методологічні основи / Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2002. Вип. 4.

Монографії

 1. Скочиляс Л. Електоральна карта Львівщини  міжрегіональному зрізі/ В.Зінчук, Н.Мельникова, Л. Скочиляс, Ю. Сліпецька, О. Шиманова. – Львів: ЦПД, 2010. – 168 с. (у співавт.) 2,6 др. арк.
 2. Скочиляс Л. Аналіз ефективності державної політики / А. Романюк, Л. Скочиляс, Ю. Сокирка, О. Шиманова. – Львів: ЦПД, 2009. – 144 с. (у співавт.) 2,2 др. арк.
 3. Скочиляс Л. Від Соборності до Незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства / А. Романюк, Л. Скочиляс, Ю. Сокирка, О. Шиманова.– Львів: ЦПД, 2009. – 124 с. (у співавт.) 2,0 др. арк.
 4. Перспективи політичної реформи у контексті президентських виборів 2010 року. – Львів: ЦПД, 2010. – 132 с.
 5. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у квітні 2006 – березні 2007 рр. – Львів: ЦПД, 2007. – 116 с. (у співавт.)
 1. Дострокові парламентські вибори 2007: аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчого процессу у Львівській області. – Львів: ЦПД, 2007. – 132 с. (у співавт.).
 2. Стан громадянського суспільства в Україні: Міжрегіональний зріз та Львівщина. – Львів : ЦПД, 2007. – 96 с (у співавт.).
 3. Виборчий процес-2006  в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – 202 с. (у співавт.)
 1. Адміністративний ресурс у виборчій кампанії і способи його нейтралізації. Львів: ЦПД, 2005 – 160 с. (у співав.).
 2. Політичні партії на Львівщині напередодні виборів-2006: Довідник-посібник – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2005. – 188 с. (у співавт)
 3. Львівщина: портрет на фоні президентських виборів-2004. / Романюк А., Скочиляс Л., Бучин М., Варгас В. – Львів: ЦПД, 2004. – 110 с.
 4. Актуальні проблеми захисту прав громадян в Україні. 2000 рік. – Львів, ЦПД, 2001. – 260 с.

Інші публікації

 1. Центрально-Європейська ініціатива: Довідник (у співавт.). – Львів, Центр політичних досліджень. – 1999, 64 с.
 2. Парламент України: Типи політичної поведінки депутатських груп Верховної Ради 13 скликання. – Львів, ЦПД, 1998. –  48 с.
 3. Механізми партійної інституалізації політичних інтересів на рівні влади // Політичний процес у сучасній Україні: стан і перспективи розвитку. – Львів: Паїс, 1998.
 1. Законодавча база парламентської діяльності політичних партій в Україні // Політичний процес в Україні: збірник наукових праць. – Львів, ПАІС. – 1998.
 1. Нормативно-правова база парламентської діяльності політичних партій України і Росії // Студії політологічного центру «Генеза». – 1998, №1;
 2. Розташування  депутатських груп українського парламенту у площині політико-ідеологічних орієнтацій // Студії політологічного центру «Генеза». – 1997, №2.(у співавт.)
 3. Сучасні парламенти: структура та повноваження // Студії політологічного центру «Генеза». – 1997, № 1 (у співавт.).
 4. Імперська політика Росії в СНД // Генеза. – 1995, №3.
 5. До питання про розвиток політичного процесу у Росії на сучасному етапі // Студії політологічного центру «Генеза». – 1995, №3.
 6. Рух та УРП сьогодні: спроба порівняння // Українське слово, 1995.