Галина Зеленько

Галина Зеленько
Доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач Відділу політичних інститутів та процесів
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Email: zgalina@ukr.net

URL: https://ipiend.gov.ua/employee/zelenko-halyna-ivanivna/

Дослідницькі інтереси: політична трансформація та модернізація у посткомуністичних країнах, політичні інститути посткомуністичних країн, парламентаризм, громадянське суспільство, вплив екзогенних факторів у посткомуністичних транзитах

Теми: 1. Як війна змінила політичні інститути України? (Panel Discussion 3); 2. Вплив ФПГ на суспільно-політичні процеси в Україні та інституційна спроможність держави (Panel Discussion 4)